wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Regulamin
Darmowa wysyłka

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego https://akwariaozdobne.pl
z dnia 25.05.2018
 

Sklep internetowy działający pod adresem https://akwariaozdobne.pl prowadzony jest przez firmę:

SAKURA Krzysztof Mandecki
Wola Zabierzowska 174
32-007 Zabierzów Bocheński
wpisaną do Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 679-280-68-38 , REGON 360707108, 
rachunek bankowy nr: 90 1050 1445 1000 0092 1766 4664
kontakt: sklep@akwariaozdobne.pl

§ 1 Definicje
Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem https://akwariaozdobne.pl
Klient - pełnoletnia osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, działająca za pośrednictwem swoich organów lub przedstawicieli, korzystająca ze Sklepu.
Konsument - osoba fizyczna będąca klientem sklepu, dokonująca zakupów w celu bezpośrednio niezwiązanym z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego www.akwariaozdobne.pl
Formularz zamówienia – formularz dostępny na stronie Sklepu, umożliwiający złożenie zamówienia towarów oferowanych w Sklepie.
Zamówienie - oświadczenie Klienta lub Sprzedawcy stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży towaru oferowanego przez Sklep. Zamówienie może być złożone za pośrednictwem Formularza zamówienia.
Produkt/Towar – rzecz ruchoma, nabywana przez Klienta za pośrednictwem Sklepu.
Dzień roboczy - dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.
Płatności elektroniczne – płatności dokonywane za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”.
 
§ 2 Składanie zamówień
1. Prezentowane w Sklepie ceny towarów są cenami brutto i podane są w polskich złotych.
2. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki oraz kosztów płatności, które mogą dodatkowo zwiększać wartość zamówienia.
2. Zamówienia są przyjmowane przez obsługę Sklepu poprzez Formularz zamówienia dostępny na stronie Sklepu.
3. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
4. Warunkiem prawidłowej realizacji złożonego poprzez Sklep zamówienia jest właściwe wypełnienie Formularza zamówienia oraz podanie niezbędnych danych do realizacji zamówienia, w tym wysyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on informację mailową potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
6. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności poprzez system płatności elektronicznych oraz wyborem opcji płatności przy odbiorze.
 
§ 3 Koszty i termin wysyłki
1. Zamówione towary są wysyłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep ma obowiązek poinformowania Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia lub utrudnia realizację zamówienia i dokonanie wysyłki lub może wpłynąć na jej opóźnienie.
2. Przesyłka dostarczona jest do Klienta zgodnie z terminem podanym w Sklepie przy każdym produkcie (jeżeli produkt nie ma podanego terminu wysyłki czas wysyłki może wynieść od 3 do 21 dni roboczych). Jest to orientacyjny czas wysyłki i dotyczy on zamówień z opcją płatności przy odbiorze lub Płatności elektronicznych. Przy innych formach płatności, w tym płatności przelewem czy kartami kredytowymi do podanego czasu należy dodać czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (w zależności od banku i sposobu płatności może to być 1-2 dni robocze).
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca towarów. Wysokość kosztów wysyłki jest uzależniona od zakupionego towaru, rodzaju wybranego sposobu transportu zakupionych towarów oraz wybranego sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem kosztów dostawy na stronie koszyka Sklepu - po dodaniu wybranych towarów do koszyka. Na podanej stronie Sklep wyświetli dostępne formy i koszty wysyłek dla towarów znajdujących się w koszyku Klienta.
4. Przy określonej wartości dodanych do koszyka towarów Sklep pokrywa koszt przesyłki zakupionych towarów. W przypadku gdy Sklep pokrywa koszt wysyłki zakupionego towaru, od obsługi Sklepu zależy jakim transportem towar zostanie dostarczony do Klienta. Klientowi pozostaje zawsze wybór skorzystania z innej odpłatnej formy transportu.
5. Wysyłka możliwa jest na terytorium Polski.
 
§ 4 Płatności
1. Na życzenie Klienta do transakcji może zostać wystawiona faktura VAT.
2. Płatności za złożone zamówienia, za wyjątkiem płatności przy odbiorze osobistym, wymagane są z góry w momencie dokonywania zamówienia.
2. Płatność może nastąpić przy odbiorze towaru, za pośrednictwem systemu Płatności elektronicznych lub przelewem na konto bankowe Sklepu.
3. W przypadku zakupu towarów przygotowywanych na specjalne zamówienie Klienta (akwaria i szafki akwariowe) również przy wybraniu opcji odbioru osobistego wymagana jest przedpłata w wysokości 100% wartości towaru.
4. W przypadku zamówienia płatnego przelewem na konto opłatę należy wnieść w całości w ciągu 3 dni roboczych od momentu przyjęcia przez Sklep zamówienia. Po upływie tego terminu nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.
 
§  5 Procedura reklamacji
1. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wady lub uszkodzenia towaru o którym nie było mowy w opisie produktu zamieszczonym na stronie Sklepu, Klient zobowiązany jest do spisania protokołu szkody w momencie odbioru towaru od kuriera, a następnie powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą drogą mailową na adres sklep@akwariaozdobne.pl w celu ustalenia sposobu dalszego postępowania.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych muszą zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane w szczególności protokół szkody spisany z kurierem, imię i nazwisko zamawiającego oraz opis przedmiotu reklamacji.
3. Do odsyłanego z powodu reklamacji towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji stanowiący załącznik nr 1 przedmiotowego regulaminu.
4. Sklep rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania.
5. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar posiada wady lub uszkodzenia powstałe podczas transportu, może on zostać odesłany przez Klienta na adres Sklepu.
6. W przypadku uznania reklamacji koszt odesłania i wysłania towaru ponosi Sklep.
7. W przypadku uznania reklamacji Sklep dokonuje wymiany uszkodzonego produktu na nowy wolny od wad, a gdy ten sposób załatwienia reklamacji nie jest możliwy dokonuje zwrotu zapłaconej przez Klienta kwoty. Podstawą otrzymania zwrotu pieniędzy jest odesłanie do sprzedawcy podpisanej korekty faktury sprzedaży, jeżeli została wystawiona.
 
§  6 Prawo do odstąpienia od umowy
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu.
2. Zwrotowi nie podlegają świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie można odstąpić.
3. W przypadku zwrotu towaru Konsument proszony jest o przesłanie drogą mailową na adres sklep@akwariaozdobne.pl lub pocztową w formie pisemnej na adres SAKURA Krzysztof Mandecki, Wola Zabierzowska 174, 32-007 Zabierzów Bocheński oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, który stanowi załącznik do ustawy prawa konsumenckiego, na formularzu odstąpienia od umowy zamieszczonym jest jako załącznik nr 2 do przedmiotowego regulaminu lub w innej formie zgodnej z prawem konsumenckim.
4. Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów do Konsumenta. Za zwrot towarów do Sklepu koszty ponosi Konsument.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów i zwrócony zostanie koszt najtańszej dostępnej formy dostawy oferowanej przez Sklep dla zakupionych towarów.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
8. Konsument ponosi względem Sklepu odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
9. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów w której przedmiotem świadczenia jest między innymi rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – np. zakup szafki lub akwarium na konkretny wymiar.

§  7 Zwrot pieniędzy
1. Zwroty pieniędzy realizowane są przez Sklep przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał Klient. W przypadku podania przez Klienta numeru rachunku bankowego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zwrot następuje na ten rachunek.
2. Pieniądze za zwrócony towar zostaną przesłane do Klienta maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Warunkiem otrzymania zwrotu pieniędzy jest otrzymanie przez Sklep zwracanego towaru.
 
§  8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych
1. Wraz z akceptacją regulaminu Klient wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO), niezbędnych dla procesu realizacji zamówienia.
2. Klientowi przysługuje prawo wglądu, aktualizacji, przeniesienia i całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.
3. Administratorem danych osobowych Klientów jest sprzedawca – SAKURA Krzysztof Mandecki, Wola Zabierzowska 174, 32-007 Zabierzów Bocheński.
4. Szczegółowe informacje dotyczące przechowywania i przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sklep dostępne są w zakładce Polityka prywatności.
 
§  9 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do konsumentów nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 30 dniach od poinformowania Klienta droga elektroniczną.
Załącznik nr 1

Zgłoszenie reklamacyjne
sporządzone w dniu ....................

1. Imię i nazwisko wnoszącego reklamację: ...........................................
2. Adres: ...........................................
3. Data dokonania zakupu: ...........................................
4. Nazwa towaru: ...........................................
5. Ilość zakwestionowanego towaru: ...........................................
6. Cena brutto: ...........................................
7. Dokument sprzedaży (w załączeniu) paragon / faktura nr: ...........................................
8. Dokładny opis wad i przedmiotu reklamacji: ...........................................
9. Data i okoliczności stwierdzenia wady: ...........................................
10. Żądanie reklamującego (naprawa towaru / wymiana towaru / zwrot pełnej ceny towaru / częściowy zwrot ceny towaru*): ..............................................................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami reklamacji określonymi w Regulaminie sklepu, w tym w szczególności z koniecznością dołączenia dowodu zakupu wystawionego w związku ze sprzedażą ww. towarów.

.......................................................
(czytelny podpis Klienta)


*Niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 2

Formularz odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

dane klienta ....................................
........................................................
........................................................
........................................................
email: ..............................................

Ja ..................................................................................................................... niniejszym informuję
o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy * / świadczenia następującej usługi /usług *:
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..............................................................................................  numer zamówienia ..........................................

Data zawarcia umowy to ........................................................ , data odbioru ....................................................

Imię i nazwisko ............................................  Adres .......................................................................................
Data .........................................................................................


............................................................
(czytelny podpis Klienta)


*Niepotrzebne skreślić


 
Przejdź do strony głównej